Ziomka - 2007-11-18 17:16:19

SZATANIE NASZ
Oryginał
Ojcze nasz, który¶ jest w niebie: ¶więć się imię Twoje, przyjdĽ królestwo twoje b±dĽ wola twoja jako w niebie tak i na Ziemi. Chleba naszego powszechnego daj nam dzisiaj i odpu¶ć nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódĽ nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Amen.
                                                                                         -------------------------------------------
                                                                                          bez użycia znaków interpunkcyjnych

Nasz oryginał
Szatanie nasz, który¶ jest w piekle: ¶więć się imię twoje, przyjdĽ królestwo twoje b±dĽ woda twoja jako w piekle tak i na Ziemi. Zła naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpu¶ć nam nasze dobra jako i my odpuszczamy naszym dobroczyńcom. I nie wódĽ nas na dobro czynienie, ale nas zbaw od dobra Ave Satan.
                                                                                        -------------------------------------------
                                                                                          bez użycia znaków interpunkcyjnych


Niezłe co???
:devil: :devil:

najwieksi producenci pozysku drewna motto jakie do życie głupie potworki sf game locht www.camorrawow.pun.pl golf 4 zdejmowanie tapicerki drzwi